APX Visual Studio

portretistică & fotografie documentar

About us

72ew

Aşa se vede viaţa prin geamul mat al unei camere foto Bronica S2a, produsă în 1969, adică pe vremea când Neil Armstrong păşea pe lună şi Woodstock-ul schimba istoria muzicii şi nu numai. Poate de asta e atât de frumoasă şi de importantă fotografia… ţine minte ce noi uităm, mult timp după ce am uitat.

This is how life is seen through the viewfinder of Bronica S2a camera, produced in 1969, the year Neil Armstrong set foot on the moon and Woodstock changed forever the history of music. Maybe that’s why photography is so beautiful and important… it remembers what we forget, long after we’ve forgotten.

c2wf

Chiar dacă poate să mintă sau să distorsioneze, fotografia poate fi şi foarte sinceră şi obiectivă. Când vine vorba de fotografia de nuntă, întotdeauna am considerat că abordarea fotojurnalistică este cea mai corectă. A regiza imagini la o nuntă înseamnă a transforma momentul mirilor în momentul fotografului.

Cel mai mult îmi place abordarea “omului din umbră”, adică a fotografului care se pierde în mulţime, care surprinde momente fără să le influenţeze şi al cărui singur aport este, în afara propriei viziuni fotografice, acela de a fi la locul potrivit în momentul potrivit.

While it can lie or distort, photography can also be very sincere and objective. When wedding photography is concerned I’ve always considered the photo-journalistic approach to be the most fair. Directing photographs at a wedding is the same with transforming the groom and bride’s moment into the photographer’s moment.

I love most the ‘man in the shadow’ approach, of the photographer who blends into the crowd, who catches moments without interfering and whose only input, aside one’s own vision and perception of photography, is being at the right moment in the right place.

___________________

APXS6711w

În stânga e Raluca. Ea este jumătatea socială şi sociabilă, talentată în ale machiajului, fotograf învăţăcel şi responsabilă de “relaţia cu publicul”. În dreapta e Alin. E pasional pasionat de fotografia pe film şi aparatele mai bătrâne decât el. De cele mai multe ori, când pare încruntat e de fapt concentrat şi întotdeauna e uneori fotograf. Între ei e Tara, pentru care orice descriere e de prisos.

Raluca is on the left. She’s the social and sociable half, talented make-up artist, apprentice photographer and responsible with “public relations”. Alin’s on the right. He’s passionately passionate about film photography and cameras older than him. Most of the times when he seems frown, he’s actually focused on something and he’s always sometimes a photographer. In the middle there’s Tara. No description could do her justice.

APXS6795

___________________